Linda Maria Thompson - In place of memory

Linda Maria Thompson - In place of memory

300 SEK

“In Place of Memory” är en bok som handlar om migration, såväl som hur minne och nostalgi manifesteras i fotografier.

Den svensk-amerikanska fotografen Linda Maria Thompson har under flera års tid följt människor i Ådalen, den plats där hon spenderade somrarna som barn. Ådalen, en gång i tiden känd för tillväxt och tillverkningsindustri, betraktas idag oftast som en död eller döende plats.

Men där finns också en annan berättelse – berättelsen om hundratals flyktingar som har blivit placerade i dessa byar, vilket i vissa fall har dubblerat byns befolkning. Människor som för med sig nytt hopp och nya drömmar, och egna identiteter som omdanar den stora berättelsen om migration i Sverige.